O stilu u propovedi

Istina Hristova jeste jedino večno u izmenjivom toku vremena. Zato hrišćanstvo, a shodno tome i pravoslavno hrišćanstvo, ne može imati svog konačnog stila, već se oblači u kulturni stil epohe. Ovo se podjednako odnosi na crkvenu umetnost i pravoslavni život i propoved. Samo liturgika, kao pokrov misterije, od izvesnog momenta ne potčinjava se zakonu promene. Stil hrišćanske starine (jelinističke), vizantijske, staroruske Crkve potpuno je različit. Kod nas se čak stil prepetrovske i poslepetrovske Crkve duboko razilazi međusobno. Najjasnija prema stilu epohe pokazuje se beseda, okrenuta ne prema vernima, već prema „spoljašnjima”: propoved, katihetika, jezik apologeta-misionara.

Apologeti rane Crkve, obraćajući se mnogobošcima, govorili su na jeziku filosofske kulture sveta mnogobožaca. Misionar, polazeći na put divljacima, izučava njihov jezik, naravi, običaje, kako bi znao njihove jake i slabe strane, kako ih ne bi uvredio, kako ne bi iskompromitovao u njihovim očima svetinju koju donosi.

Kulturni stil epohe to je jezik. I mi smo pozvani da delujemo u sredini novih mnogobožaca, u sredini novih kulturnih divljaka. Prvo što moramo za sebe da usvojimo, to je njihov jezik. Jezik njihovih naučnih pojmova, njihovih umetničkih simvola, društvenih i pravnih vrednosti. I kao što misionar nastoji da u naivnoj simvolici divljaka pogodi i otkrije za njega drugačije simvole, adekvatne večnoj istini, tako i savremeni apologeta mora umeti da poveže simvoliku kulture sa simvolima hrišćanstva. Radi toga da bismo pobedili kulturu, treba je poznavati. A znajući je, ne možete da je makar malo ne volite, kao što ne može misionar da ne voli dušu naroda kojem propoveda. Ova ljubav ne isključuje borbu, ali je prosvetljuje. Ona oduzima idolima darove ne radi toga da bi ih uništila, već da bi ih posvetila Bogu. U ovoj ljubavnoj borbi sa kulturom bićemo upozoreni na jednu opasnost: profanaciju svetosti. Potrebno je s najvećom opreznošću nositi svete simO STILU U PROPOVEDI Georgije Fedotov vole u gomilu koja ih ne shvata. Nije strašan njen gnev, nego vređanje. „Smešno ubija”, pre svega, onog koji se smeje. Treba se bojati crkvenoslovenskih reči, asketskih i dogmatskih termina u bujici savremenog književnog govora. Samo veliki majstori reči – Puškin, Vjačeslav Ivanov – vladaju njima. Čisto jako vino liturgijske reči u vodi posvednevnog govora pretvara se u jelej, „sladunjavost”, koja je kod drugih sposobna da izazove mučninu. Sladunjavost je otpor u svakom jeziku, čak i francuskom; u ruskom, gde je s njom povezano spominjanje o odvratnoj bogoslovskoj anegdoti, ona je napodnošljiva. Bolje da pojimo ljude koji mole da piju – prostom, ali čistom vodom, u očekivanju kada će im biti dostupno liturgijsko vino.

Mnogo je poroka u savremenom čoveku, ali mu jednu vrlinu ne možemo otkazati: iskrenost. U neverovanju i veri on hoće da bude bespoštedno iskren sa samim sobom, njemu su nepodnošljivi uslovljavanje, prećutkivanje, „blagočestiva laž”. Hrišćanstvo je religija bespoštedne istine. Hristov mač načisto raseca istinu i laž u svakom srcu, u svakom biću, u svakom stvorenju ljudskom. Zato je hrišćanstvo upravo ona hrana koje je gladno savremeno čovečanstvo. Zato stil savremenog hrišćanstva ne može da ne bude realističan. Danas je već ili još nije vreme ornamentalnih, dekorativnih formi. Savremena, čak bezbožna umetnost više odgovara religioznim potrebama stradalne savremene duše, nego svečani spokoj Vizantije. Danas je grešno otupljivati oštricu mača Hristovog ili ga skrivati u pozlaćenim koricama. Služitelj reči u naše dane ne treba da bude vešt advokat, već hrabar borac. Nije nevolja spoznati sopstveno neznanje (naše neznanje je dato poštovanje tajni). Nevolja je slagati, prećutati, sakriti svoje neznanje. Budimo iskreni, časni pred sobom, časni pred protivnikom, i Bog će blagosloviti naše oružje.

Preveo sa ruskog Goran Dabetić

Dodajte komentar

Top