Menu
Your Cart

Општи услови пословања

Информације о условима пословања

Овај документ одређује услове и одредбе коришћења интернет страница те услове куповине производа и услуга на овој интернет страници (у даљем тексту „Услови и одредбе“).

На услове пословања примењује се Закон о заштити потрошача, Закон о електронској трговини, Закон о облигационим односима као и остали важећи прописи Републике Србије.

Прихватањем Услова и одредби прихвата се и начин враћања производа усвојен од стране Епархије шумадијске - Продајног центра.

Пре почетка процеса ("Епархија шумдијска - продајни центар") интернет наруџбине, односно куповине, потребно је пажљиво прочитати Услове и одредбе, те се са њима упознати. Ову интернет страницу уређује ("Епархија шумадијска - Продајни центар") са седиштем на адреси Краља Александра И Карађорђевића број 31,  34000 Крагујевац, регистровано код Агенције за привредне регистре под матичним бројем 17662767, ПИБ:102856016 (у даљем тексту: “Продајни центар Епархије шумадијске”), телефонски број контакт центра  +381 69 300 34 34.

Испорука робе врши се на подручју Републике Србије и свих земаља света.

"Епархија шумадијска - продајни центар"  пружа интерактивну услугу на интернет страници www.kalenic.rs.

Услуга се састоји од пружања информационих услуга и управљања садржајем. Под појмом „интернет странице“ у Условима и одредбама, подразумевају се све интернет странице које се налазе у оквиру www.kalenic.rs.

"Епархија шумадијска - продајни центар" задржава право измене ових Услова и одредби у било ком тренутку. Ипак,  "Епархија шумадијска - продајни центар" ће приступити измени ових Услова и одредби само у случају када је то неопходно и ради усклађивања истих с прописима Републике Србије, у случају промене интерних оперативних захтева "Епархија шумадијска - продајни центар", као и у случајевима захтева за побољшање пружања услуга те у случају захтева за побољшаном ефикасношћу онлајн наруџбина.

Све измене ових Услова и одредби ће бити објављене путем интернет странице те ће бити објављен датум ступања на снагу истих.

Било које измене Услова и одредби биће на снази само за нове наруџбине регистроване након објављивања тих измена на овој интернет страници. Уколико купац не достави "Епархији шумадијској - продајном центру" приговор на промену или уколико не откаже уговорену наруџбину, сматраће се да је прихватио измењене Услове и одредбе.

Купац је дужан да провери Услове и одредбе у одговарајућим поглављима/секцијама пре сваке наруџбине јер се промене могу догодити између посета.

Ови Услови и одредбе прописују услове и правила који се односе на коришћење интернет страница од стране купаца.

Након обављене регистрације на интернет страницама, купци изјављују да су прочитали и разумели услове коришћења, да су са истима упознати и у потпуности сагласни са овде изнесеним Условима и одредбама, те да пристају на коришћење интернет страница у складу са њима.

Право коришћења интернет страница није преносиво на друга физичка или правна лица. Регистровани корисник је лично одговоран за заштиту поверљивости шифара (лозинки), на местима где оне постоје.

"Епархија шумадијска - продајни центар" задржава право да у било ком тренутку, ако то сматра потребним, укине или измени било који од овде наведених Услова коришћења и/или Изјаву о поверљивости података. Било каква измена или укидање Услова и одредби тј. услова коришћења ступа на снагу у тренутку објављивања истих на интернет страницама, осим ако не буде другачије одређено.

Дефиниције
Регистровани корисник – регистровани посетилац интернет страница који не обавља куповину.
Купац – купац производа је посетилац интернет странице адреса странице који купи барем један производ путем онлајн продавнице..
Продавац – "Епархија шумадијска - продајни центар"
Наруџбина – "Епархија шумадијска - продајни центар",  образац који попуњава купац, следећи потребне кораке како би купио производ(е) и/или услуге који се продају у интернет продавници, као што је наведено у Условима и одредбама.
Уговор – двострани уговорни однос између Купца и "Епархија шумадијска - продајни центар" у складу с овим Условима и одредбама које Купац овде изричито прихвата и сагласан је са њима. Ови Услови и одредбе сматрају се саставним делом Уговора.


Информације
На овим интернет страницама, настојимо да осигурамо тачност информација, укључујући описе наших производа и услуга, као и ажурност приликом промена цена производа и услуга. Нажалост, понекад може доћи до пропуста. Настале потешкоће ћемо настојати да уклонимо у најкраћем могућем року.

Ако би настале потешкоће утицале на статус наруџбине, купац ће бити обавештен без одлагања.


Право интелектуалне својине
У складу с нашим правилима о приватности и интелектуалном власништву односно интелектуалној својини, сав садржај и материјал објављен на интернет страни у потпуности је и искључиво власништво "Епархија шумадијска - продајни центар". Употреба садржаја ове интернет странице без изричитог пристанка "Епархија шумадијска - продајни центар" није у складу с прописима који регулишу заштиту интелектуалне својине. Име "Епархија шумадијска - продајни центар" и www.kalenic.rs као и одговарајући графички приказ такође су заштитни знакови "Епархија шумадијска - продајни центар" и подлежу одредбама прописа који штите интелектуалну својину.


Коришћење интернет странице
Купац и/или Регистровани корисник изричито се слаже да ће ове интернет странице користити искључиво на своју одговорност. "Епархија шумадијска - продајни центар", нити ико од њених запослених, продаваца, трећих пружаоца услуга или лиценцираних компанија, не гарантује да коришћење ових интернет страница неће бити прекинуто, пресретнуто или да неће бити грешака; нити гарантује за (и) последице које могу настати коришћењем ових интернет страница, или (и) за тачност, поузданост или садржај било које информације, услуге или производа датих преко ових интернет страница.

Ова изјава о одговорности односи се на сву директну (стварну штету), или индиректну штету (измаклу добит), могуће повреде узроковане било каквим недостацима, грешком, изузећем, прекидом, брисањем, кваром, кашњењем у раду или преносу, рачунарским вирусом, прекидом у комуникацијској вези, крађом, уништењем или неовлашћеним приступом, променама или злоупотребом записа на рачунарској опреми односно имовини Купца/Регистрованог корисника, раскидом уговора, неприкладним понашањем, немаром, или било каквом другом радњом "Епархија шумадијска - продајни центар" односно њених запослених, и/или трећих пружаоца услуга. Купац/Регистровани корисник, изричито потврђује да "Епархија шумадијска - продајни центар" није одговорна за било какво могуће увредљиво, неприкладно или противзаконито понашање других корисника или трећих лица те да ризик од штета који може настати као последица наведеног у потпуности сноси Купац/Регистровани корисник.

Ни у којем случају "Епархија шумадијска - продајни центар", или друга физичка или правна лица укључена у стварање, производњу или дистрибуцију ових интернет страница, или с њима повезаног садржаја и/или софтњера, неће бити одговорни за било какву штету која може настати као последица коришћења, или због немогућности коришћења ових интернет страница. Купац/Регистровани корисник, изричито потврђује да се Услови овог поглавља односе на целокупан садржај ових интернет страница.

Купац/Регистровани корисник, искључиво је и једино одговоран за набавку, коришћење и одржавање своје рачунарске опреме, укључујући али не ограничавајући се на целокупни софтвер и хардвер који поседује и користи, као и другу опрему потребну за приступ и коришћење интернет страница www.kalenic.rs интернет продаје те све са тим повезане трошкове. "Епархија шумадијска - продајни центар"  није одговорна за било каква оштећења опреме Купца/Регистрованог корисника, која могу настати као последица коришћења ових интернет страница.

У сврху избегавања сваке сумње око одрицања одговорности од стране "Епархија шумадијска - продајни центар" , Купцу/Регистрованом кориснику неће бити ускраћена прописима загарантована права као ни права која произлазе из уговорног односа са "Епархија шумадијска - продајни центар".

Доступност
"Епархија шумадијска - продајни центар" задржава право да у било којем тренутку из продаје повуче било који производ. У таквим случајевима, "Епархија шумадијска - продајни центар"  купцу неиспорученог, а плаћеног производа, односно плаћене услуге, враћа пуни износ новца за оне производе који више нису у понуди, односно за оне услуге које су плаћене, а нису извршене, независно од разлога за повлачење производа из продаје, односно неизвршења услуге. Такође, "Епархија шумадијска - продајни центар"  задржава право да промени и, благовремено обустави или прекине пружање услуге интернет продавнице.


Гаранција
Саобразност робе - законска гаранција и уговорна гаранција, важе у роковима одређенима важећим прописима Републике Србије, од датума преузимања робе, те је у сврху остваривања права на гаранцију потребан оригиналан рачун као доказ куповине.


Рекламација на оштећену пошиљку
Уколико Вам пакет који сте поручили стигне оштећен приликом испоруке, одбијте пријем пакета. У супротом потребно је у року од 24 сата контактирати курирску службу која је пакет доставила како би направили записник о оштећењу. Неизоставно приликом уочавања рекламације на нашем сајту попуните образац за рекламацију производа кликом овде.


Одустанак од Уговора
Сходно Закону о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 - др. закон) Потрошач има право да одустане од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија у року од 14 дана, без навођења разлога и додатних трошкова, осим трошкова из чл. 34. и 35. овог закона (у даљем тексту: одустанак од уговора).

Потрошач остварује право на одустанак од уговора изјавом коју може дати на посебном обрасцу за одустанак од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: образац за одустанак).

Изјава о одустанку од уговора код уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија сматра се благовременом уколико је послата трговцу у року од 14 дана од дана пријема поруџбенице.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу.

Протеком рока из члана 29. овог закона престаје право потрошача на одустанак од уговора.

Терет доказивања да је поступио у складу са одредбама ст. 1.-5. овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на потрошачу.

Уз рачун, доставља се потрошачу образац за одустанак од уговора који можете преузети овде.


Повраћај новца
По Закону купац има право на повраћај новца у неколико случајева.

    Најпре, у року од 14 дана када одустане од уговора закљученог на даљину, односно ван пословних просторија (куповина путем интернета), и то без навођења разлога и додатних трошкова.
    Уколико изјави да одустаје од уговора, сматра се да он није ни закључен, те је продавац у обавези да без одлагања изврши повраћај новца, не укључујући трошкове испоруке у року од две недеље од дана када је примио од купца захтев за раскид уговора. Продавац може да одложи враћање новца док не добије робу која се враћа или доказ од купца да је робу послао продавцу.


Обавезе потрошача у случају одустанка од уговора
У случају одустанка од уговора, попуњен образац за одустанак (који је достављен уз рачун прилком испоруке робе или који можете преузети овде) пошаљите поштом на адресу "Епархије шумадијске - продајног центра" из обрасца.

Рок за одустанак од уговора износи 14 дана, овај рок тече од дана када је куац примио робу или лице које је овлашћено да прими робу.

Купац је дужа да робу у оригиналној амбалажи, са свом пропратном документацијом, вратите без одлагања а најкасније у року од 14 дана од дана кад је послали образац за одустанак (Образац за одустанак сматра се послатим даном предаје на пошту и од тог дана тече рок за враћање робе продавцу ).

Купац сноси пуну одговорност уколико дође до умањења вредности робе која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили природа, карактеристике и функционалност робе.

За свако коришћење преко тога купац ће одговарати за умањену вредност робе.

У складу са одредбама Закона о заштити потрошача, купац сноси трошкове враћања робе.

Износ који је купац платио по основу уговора, биће враћен најкасније у року од 30 дана од дана пријема изјаве о једностраном раскиду.

Ова веб локација користи колачиће да персонализујемо садржај и огласе, да обезбедимо функције друштвених медија и анализирамо наш саобраћај. Такође делимо информације о вашем коришћењу нашег сајта са нашим партнерима за друштвене медије, оглашавање и аналитику који их могу комбиновати са другим информацијама које сте им дали или које су прикупили вашим коришћењем њихових услуга